Alle logopedische behandelingen worden online gegeven. Op deze wijze kan iedereen vanaf thuis inloggen en kunnen Nederlandstalige gezinnen die in het buitenland wonen ook direct geholpen worden.

Ik werk nauw samen met IVIO-Wereldschool (https://www.wereldschool.nl/online-logopedie/) waar ik zelf ook werkzaam ben geweest tot eind 2023 als docent Nederlands als tweede taal. Docenten kunnen rechtstreeks doorverwijzen naar de logopediepraktijk maar ook een directe toegankelijkheid (zonder verwijzing) behoort tot de mogelijkheden. Op deze wijze kan ik mijn expertise toch inzetten wanneer er spraak- en taalproblemen in het buitenland zijn. De logopedische behandelingen dient u dan zelf te bekostigen. Wel is het goed om te bekijken of uw buitenlandse zorgverzekering deze kosten eventueel wil vergoeden. U kunt dan een rekening indienen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Kinderen en volwassenen woonachtig in Nederland kunnen ook gebruik maken van online logopedie bij mijn praktijk. De logopedische rekening kunt u achteraf indienen bij uw zorgverzekeraar omdat de praktijk zorgcontractvrij werkt. Afhankelijk van uw polis, krijgt u dan 70-100% vergoed.

Bij mijn praktijk kunnen leerlingen van de basisschool worden aangemeld voor een (uitgebreid) logopedisch onderzoek. De leerlingen van groep 2 kunnen logopedisch worden gescreend. De screening is een kort onderzoek en dient als uitgangspunt om het kind voldoende luister- en taalvaardig te maken voor groep 3.
Het resultaat van de logopedische observatie, de screening en het onderzoek wordt met de ouders, de leidsters en/of de leerkrachten besproken. Als het nodig is kan het kind worden verwezen naar de huisarts voor medisch onderzoek of voor doorverwijzing naar andere disciplines voor een behandeling.

Waarom kiezen voor een screening? Vanaf de geboorte tot ongeveer 6 jaar is er sprake van ‘de taalgevoelige periode‘. In deze periode leert het kind de spraak en taal van nature, als vanzelf. Na het zesde à zevende jaar is deze gevoelige periode voorbij en moet de taal echt geleerd worden net als bij volwassenen die een vreemde taal willen leren. Om deze reden is het belangrijk om eventuele taal- en spraakproblematiek op tijd te signaleren zodat het aangepakt kan worden in de taalgevoelige periode. Jonge kinderen met spraak- en taalproblematiek hebben vaak meer moeite met sociale contacten en het volgen van onderwijs. Als een kind door anderen niet goed begrepen wordt door zijn zwakke zinsontwikkeling of onverstaanbare spraak heeft dit ook zijn weerslag op het zelfvertrouwen. Ook het volgen van onderwijs wordt moeilijk als de opdrachten en de verhalen van de leerkracht niet begrepen worden. Tijdige begeleiding door een logopedist is dan gewenst.

Prijslijst logopedie per 1 januari 2023 (voor meer informatie gaat u naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit)

Onderstaande prijzen gelden vanaf 1 januari tot en met 31 december 2023

Anamnese en onderzoek na verwijzing (60 minuten)€ 98,00
Eenmalig onderzoek (60 minuten)€ 98,00
Individuele zitting reguliere logopedie (30 minuten)€ 49,00
Individuele zitting afasie (60 minuten)€ 98,00
Individuele zitting preverbale logopedie (60 minuten)€ 98,00
Telefonische zitting (maximaal 15 minuten)€ 24,50
Logopedische screening groep 2 (30 minuten)€ 49,00
Instructie/overleg ouder(s)/verzorger(s) van de patiënt (30 minuten)€ 49,00
Overleg met derden (per 30 minuten)€ 49,00
Verslaglegging aan derden (per 30 minuten)€ 49,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak 80% van het geldende tarief

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd.

Niet nagekomen afspraken (verzuimfacturen) kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Reviews logopedische begeleiding:

Marieke: ‘Zoals ik al eerder vertelde heb ik in het verleden al een paar keer aan leerkrachten gevraagd of mijn dochter misschien dyslexie had maar dit werd niet erkend/herkend vanwege haar tweetaligheid. Na jouw bevindingen hebben ze er nu toch beter naar gekeken en krijgt ze nu de hulp die ze nodig heeft. Ik ben erg blij hiermee en dit is allemaal aan jou te danken! Dank je wel!