Uw persoonsgegevens en medische gegevens sla ik digitaal op. Dit doe ik om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doe ik volgens het privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door mijn praktijk te laten uitvoeren.

Zo ga ik met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens sla ik op en gebruik ik zodat ik goede zorg aan u kan verlenen.
 • Uw gegevens geef ik alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vraag ik die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerk ik op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u mij dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die ik van u heb opgeslagen niet correct zijn, mag u mij schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt mij vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als ik dit doe kan ik (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom sla ik uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Ik kan dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Ik sla uw gegevens in dat geval op in een inactief archief.
 • U kunt bij mij bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk.
 • U krijgt bericht van mij als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerk ik niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Ik houd me aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die ik via derden ontvang.